Хвостенко Катерина Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент.

9

Хвостенко Катерина Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент.

 

Закінчила в 2007 р. Одеську національну академію харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів».

 

Трудову діяльність розпочала на ВАТ «Одеський коровай» (2007-2009 рр.), де займала провідні інженерно-технологічні посади у виробничій лабораторії та відділі інноваційних розробок.

 

З 2009 р. почала роботу на кафедрі технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів інженером. В 2010 р. вступила до аспірантури ОНАХТ. У грудні 2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Удосконалення технології борошняних кондитерських виробів на основі борошна з ваксі-пшениці” за спеціальністю 05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів та у лютому 2016 року їй присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. Протягом 2015-2021 р. очолювала Раду молодих вчених ОНАХТ.

 

Доцент кафедри Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів. Проводить всі види навчального навантаження – лекції, практичні, лабораторні заняття, здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, всіма видами практик, курсовим проєктуванням та здійснює керівництво кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів. Викладає дисципліни «Технологія хлібопекарського виробництва з КР», (СВО «Бакалавр»); «Інноваційні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів з КП» (СВО «Магістр»), за якими підготовлено навчально-методичний комплекс. Керівник наукового гуртка студентів «Історія розвитку та інноваційні технології хлібопекарського та кондитерського виробництва».

 

Відповідальна за міжнародну роботу на кафедрі, залучена до складу робочої групи міжнародного проєкту BSB 1101 «LOC-FOOD Транскордонне співробітництво та місцевий розвиток сфери виробництва сільськогосподарської продукції та традиційних продуктів харчування» в рамках програми «Black Sea Basin» 2014-2020. Входить до складу журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт “Black Sea Science” (секція “Харчова наука і технологія”), який організовано на базі ОНТУ. У 2019 р. приймала участь у програмі міжнародної академічно мобільності Erasmus+ на базі Політехнічного університету Валенсії (Іспанія).

 

Постійно працює над підвищенням свого рівня кваліфікації, так протягом 2016-2017 рр. вона пройшла стажування у Вищій школі педагогічної майстерності ОНАХТ, приймала участь у Міжнародній навчально-тренінговій програмі «Школа молодого науковця-2017 «Освіта-Наука-Інновації», Літній академії лідерства (проект Європейського Союзу  Темпус (ELITE) «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту») та отримала грант на навчання у Summer School for Young Researchers on Horizon 2020 proposal preparation and Responsible Research and Innovation. Є членом організаційного комітету та спікером щорічного тренінгу ОНТУ «Оцінка хлібопекарських властивостей зерна і борошна» для спеціалістів галузі. Входить до складу Всеукраїнської асоціації пекарів.

 

Займається комплексним дослідженням проблеми поліпшення харчової цінності, безпечності, якості та збереженості, урізноманітнення асортименту борошняних виробів на основі борошна з нових видів пшениці. Результати розробок та запропоновані технології апробовано у промислових умовах та впроваджено на різних за потужністю підприємствах галузі, впроваджено в навчальний процес при викладанні дисциплін.

 

Приймає активну участь у виконанні науково-дослідної роботи кафедри. Участь у проєктах: «Наукові основи регулювання біотехнологічних процесів у борошняних системах» (№ держ. реєстрації 0112U000109), «Розробка науково-технологічних рішень для підвищення та стабілізації якості борошняних виробів при зберіганні і розширенні їх асортименту» (№ держ. реєстрації 0115U000291); госпдоговірних науково-дослідних робіт «Дослідження технологічних властивостей зразків пшеничного борошна першого сорту» (№ 13/14 від 15.10.2014); «Розробка технологічних рекомендацій для коригування хлібопекарських властивостей борошна» (№6/17 від 03.05.17 р.).

 

Є автором 19 наукових статей (h-індекс 6 за Google Scholar, h-індекс 1 за Scopus), 7 з яких опубліковано у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та WoS, 23 деклараційних патентів України на корисну модель. Основні результати роботи апробовані на міжнародних, національних, вузівських наукових, науково-практичних і методичних конференціях в Україні, Польщі, Болгарії, Словаччині, Іспанії.

 

Нагороди: Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2016-2018 рр.), почесна грамота голови Одеської обласної державної адміністрації (2017 р.), грамота Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (2017 р.), диплом за 1 місце у конкурсі «Кращий інноваційний проект», який проводився Одеською міською радою у номінації «Краща соціальна інновація» (2017 р.), диплом за 1 місце у секції «Young food scientists ‒ our horizon» 8-го Центральноєвропейського конгресу з харчової науки CEFood 2016 (м. Київ, 2016 р.), диплом за перемогу у номінації «Успішний старт інноваційного проекту» у конкурсі «Кращий інноваційний проект молоді» під патронатом Одеської міської ради (2015 р.), диплом 2 ступеню за перемогу у конкурсі на звання „Кращий асистент ОНАХТ” за напрямом наукова та дослідницька робота, грамота за призове місце в міському конкурсі-конференції «Соціально-екологічні проблеми м. Одеси».

 

 

 

e-mail: epinchuk@ukr.net

ORCID: 0000-0002-0552-6576

ResearcerID: AEA-1465-2022

ScopusID: 57189388787