Коркач Ганна Володимирівна, доктор технічних наук, доцент.

12Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова в 1986 р. та здобула кваліфікацію інженер-технолог за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів».

З 1986 по 1991 рр.  працювала на Одеській кондитерській фабриці ім. Р. Люксембург контролером харчових продуктів та майстром вафельного цеху.

З 1991 рр. почала роботу на кафедрі Технологія хлібопекарського та кондитерського виробництв інженером , а потім завідуючем лабораторіїєю і в 1998 р. закінчила навчання в заочній аспірантурі та успішно захистила дисертацію на тему: «Розробка технології помадних цукерок з використанням сиропів із побічних продуктів круп’яного виробництва».

З 1998 по 2001 рр. займала посаду асистента на кафедрі технології хліба, кондитерських виробів і громадського харчування, в 2001 р. присвоєно вчене звання доцента.

З 1999 по 2008 р. виконувала обов΄язки заступника декана  факультету «Технологія хліба, кондитерських виробів і харчування», а потім факультету «Технологія хлібопродуктів і кондитерських виробництв».

З 2020 по 2021 рр. навчалась у докторантурі. У 2021р. захистила докторську дисертацію на тему “Науково-практичне обґрунтування та розроблення технологій кондитерських виробів із синбіотиками”.

На кафедрі викладає наступні дисципліни: «Методика викладання у ВНЗ», «Технології харчових виробництв: Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», «Спеціальні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», «Технологічні розрахунки, облік і звітність в галузі», консультує студентів по виконанню курсового та дипломного проектів по кондитерському виробництву.

Постійно приймає активну участь у профорієнтаційній роботі. На кафедрі  відповідала за випуск науково-виробничого журналу «Харчова наука та технологія», за проведення конференції «Хлібопродукти». Постійно виконує обов’язки секретаря кафедри. В академії є головою ревізійної комісії первинної профспілкової організації.

За час роботи постійно підвищує свою кваліфікацію – проходила стажування в ресторані «Час пік» та ЗАТ «Одесакондитер», в 2005 р. пройшла курс теоретичної та практичної підготовки з урахуванням вимог Всесвітньої Асоціації кулінарних союзів ( WACS) за програмою навчального семінару для суддів змагань з кулінарного мистецтва та одержала Посвідчення, в 2015 р. пройшла семінар ООН з Промислового розвитку UNIDO та одержала сертифікат експерта з ресурсоефективного та більш чистого виробництва.

Автор більше 100 наукових праць (h-індекс 2 за Scholar. Google), одержала 9 патентів. Основні результати роботи апробовані на міжнародних, національних, вузівських наукових, науково-практичних і методичних конференціях в м. Харків, м. Київ, м. Одеса, м. Полтава, м. Могильов (Республіка Білорусь), м. Воронеж (Росія), м. Познань (Польша), м. Семей (Казахстан), м. Пловдів (Болгарія) та ін, виступала з усними доповідями на Міжнародних науково-практичних конференціях. Науково-дослідна діяльність спрямована на наукове обґрунтування та розробку технологій функціональних кондитерських виробів з синбіотичним комплексом. Співавтор посібників з грифом МОН: «Технологія кондитерського виробництва. Практикум», «Проектування підприємств кондитерської промисловості».

Приймає активну участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи ВНЗ, держбюджетних робіт проблемної науково-дослідної лабораторії НДІ (№ 3/15 – П, № держ. реєстрації 0115U000291; № 3/18 – П). У 2013 році приймала участь в роботі над темою: «Дослідження наукової та методичної бази з питань технології виробництва продуктів харчування для лікувально-профілактичного харчування» № 14/13 від 12.07.2013, укладену з УкрНДІНанобіотехнологій та ресурсозбереження.

Була офіційним опонентом дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Підготовлено 5 магістрів, які одержали Дипломи за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції».

Нагороджена грамотою МОН України за керівництво магістерською роботою, яка стала переможцем на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт, грамотою за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції». До 115-річчя академії нагороджена Почесною грамотою Одеського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України. Нагороджувалась грамотами ректора та проректорів академії.

Хобі: туризм, кулінарія, книги

e-mail: kor2007@ukr.net