Котузаки Олена Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент.

Котузаки

Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості
ім. М.В. Ломоносова в 1991 р. та здобула кваліфікацію інженер-технолог за спеціальністю «Технологія хлібопекарського, макаронного та кондитерського виробництв».

З 1991 р. працювала на кафедрі «Технологія хлібопекарського та кондитерського виробництв» ст. лаборантом.

З 2000 по 2007 рр. виконувала обов’язки секретаря факультету «Технологія хліба, кондитерських виробів і харчування».

З 2003 почала роботу на кафедрі «Технологія хлібопекарського та кондитерського виробництв» асистентом.

В 2013 р успішно захистила дисертацію на тему: «Розробка технології і рецептур бісквітних напівфабрикатів на основі нехлібопекарських видів борошна». З 2014 р. і по теперішній час працює на кафедрі, займає посаду доцента кафедри.

На кафедрі викладає такі дисципліни: «Методологія та організація наукових досліджень», «Технологія харчових виробництв. Технологія цукрового виробництва», «Технологія кондитерського виробництва», «Основи наукових досліджень», консультує студентів з виконання курсових робіт і проєктів, кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістрів.

На кафедрі виконує кураторську роботу, обов’язки профгрупорга кафедри, відповідальна за проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Технології харчових продуктів і комбікормів»; відповідальна за підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу та наукову роботу кафедри.

За час роботи постійно підвищує свою кваліфікацію − проходила стажування в ОНАХТ − Вища школа педагогічної майстерності з 01.10.2014 – 30.06.2016 рр., ОНАХТ − Вища школа педагогічної майстерності БЖД з березня по червень 2018 р. та ЗАТ «Одесакондитер» з 5.04.2018 – 1.06.2018 р. У березні 2020 року  пройшла наукове стажування за програмою «Академічна доброчесність: виклики сучасності» Вищий Духовний Семінаріум WKGW у Варшаві (номер сертифікату KW – 032020/018) та отримала сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 з польської мови (свідотство KW -008/0320 від 11.03.2020)

Автор більше 60 наукових праць (h-індекс 6 за Scholar. Google), одержала 14 патентів. Основні результати роботи апробовані на міжнародних, національних, вузівських наукових, науково-практичних і методичних конференціях в м. Харків,  м. Київ, м. Одеса, м. Полтава, м. Пловдів (Болгарія) та ін. Виступала з доповідями на Міжнародних науково-практичних конференціях.

Науково-дослідна діяльність спрямована на наукове обґрунтування та удосконалення існуючих технологій піноподібних борошняних виробів для стабілізації їхньої якості та підвищення харчової цінності на основі використання нехлібопекарських видів борошна. Результати розробок та запропоновані технології апробовано у промислових умовах, впроваджено на різних за потужністю підприємствах галузі та впроваджено при читанні лекцій за дисциплінами «Методологія та організація наукових досліджень», «Основи наукових досліджень».

Була офіційним опонентом дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Приймає активну участь у виконанні фундаментальної держбюджетної роботи ПНДЛ за темою «Наукові основи регулювання біотехнологічних процесів у борошняних системах» (№ держ. реєстрації 0112U000109) (2012-2014 рр.) та прикладної держбюджетної роботи ПНДЛ за темою «Розробка науково-технологічних рішень для підвищення та стабілізації якості борошняних виробів при зберіганні і розширенні їх асортименту» (№ держ. реєстрації 0115U000291) (2015-2016 рр.)

Нагороджена дипломом за участь та грамотою Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації за перемогу в регіональному конкурсі інноваційних проектів, присвяченому Дню науки України, у номінації «Кращий інноваційний проект».

Нагороджена дипломом за участь та І місце у конкурсі «Кращий інноваційний проект»: «Технологія бісквітних напівфабрикатів на основі борошняних композитних сумішей» присвяченому Всесвітньому Дню науки за мир та розвиток ОНАХТ.

Нагороджена грамотою проректора з науково-педагогічної та виховної роботи, соціальних питань оздоровлення і спорту за відповідальне ставлення до виховання студентської молоді факультету (2018 р.).

Займається активною науковою роботою зі студентами: допомагає у підготовці студентами наукових публікацій, доповідей на наукові конференції.

Керує постійно діючим студентським науковим гуртком «Історія розвитку та інноваційні технології хлібопекарського та кондитерського виробництва».

e-mail: elena1kotuzaki@gmail.com

ORCID:0000-0001-9846-8995

ResearcerID: F-5106-2016