Монографії

Kaprelyants, L. Wheat biopolymers interactions in the breadmaking: Monography / L. Kaprelyants, K. Iorgachova, T. Lebedenko, K. Khvostenko [and etc.]. – Kharkov: Fakt, 2019. – 212 p.

Lebedenko T. Ye. Spontaneous sourdough technology for bakeries and catering establishments / Lebedenko T. Ye., Kozhevnikova V. O. // Development of natural sciences in countries of the European Union taking into account the challenges of XXI century: Collective monograph. – Lublin : Baltija Publishing, 2018. – P. 235-255. (Колективна монографія)

Лебеденко Т.Є. Національні традиції приготування хлібних виробів. Оцінка ролі та потенціалу в аспекті розвитку туризму в Одеському регіоні / Т.Є. Лебеденко, Т.П. Новічкова, В.О. Кожевнікова // Привабливість туристичного та дегустаційного бізнесу Одеської області: Монографія / за заг. ред. Меліх О.О.; ОНАХТ. – К.: Друкарня “Хамелеон К”, 2018. – с. 75-103 (Колективна монографія)

Иоргачова Е.Г. Хлебобулочные изделия оздоровительного назначения с использованием фитодобавок: монография / Е.Г. Иоргачова, Т.Е. Лебеденко. — Киев: К-Пресс, 2015. — 463 с.

Капрельянц, Л. В. Функциональные продукты: монография / Л. В. Капрельянц, Е. Г. Иоргачова. — А.: Печать, 2003. — 312 с.

Козлов Г.Ф. Проблемы питания и здоровья Ч.2./Г. Козлов – Одесса: Изд-во “Optimum“, 2007. – 413 c., табл. 10. – ISBN 978-966-344-183-2.

Козлов Г.Ф. Проблемы питания и здоровья Ч.1./Г. Козлов – Одесса: Изд-во “Optimum“, 2006. – 395 c., ил. – ISBN 966-344-119-4.