Наукові школи та напрями

На сучасному етапі розвитку наукової школи «Розробка нових ресурсозберігаючих технологій виробництва хлібопродуктів і кондитерських виробів» керівником є Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Іоргачова К.Г., під керівництвом якої захищено 1 докторська та 7 кандидатських дисертацій, підготовлено 3 стипендіати Кабінету Міністрів України.

Сьогодні у межах школи на кафедрі сформувались наукові напрями, пов’язані з: розвитком наукових основ структуроутворення цукристих і тістових мас в ході технологічного процесу виробництва кондитерських та хлібобулочних виробів; визначенням механізмів біотехнологічного регулювання функціонально-технологічних властивостей сировини та багатокомпонентних харчових дисперсних систем; створенням концепції комплексного формування технологічно сумісних композицій з нетрадиційної й основної сировини в технології виробництва хлібопродуктів та кондитерських виробів з різними структурно-реологічними характеристиками для коректування їх функціональних та споживчих властивостей; розробкою концептуальних засад і практичних рішень ефективного використання фітосировини для регулювання перебігу технологічних процесів і стабілізації якості, коригування фізіологічних властивостей хлібобулочних виробів; створенням інноваційних технологій виробництва якісно нових видів борошняної та кондитерської продукції з направленою зміною хімічного складу відповідно до фізіологічних норм харчування для окремих груп населення.

За результатами роботи за даними напрямками розроблено інноваційні технологічні рішення щодо:

  • адаптації технології до коливань якості сировини, біомодифікації технологічних властивостей сировини;
  • концепції комплексного формування технологічно сумісних композицій традиційних та нових видів сировини;
  • технологічних заходів для забезпечення дискретних умов виробництва житніх і житньо-пшеничних сортів хліба;
  • відродження технологій національних хлібобулочних виробів;
  • механізмів контролю та регулювання метаболізму екзо- і ендо- мікроорганізмів борошняних дисперсних систем – дріжджових клітин, молочнокислих бактерій;
  • технології відкладеного випікання;
  • технологічних підходи для максимального використання корисних речовин, закладених природою у злаках;
  • направленої зміни хімічного складу виробів з заданою структурою та властивостями (зі зниженим вмістом цукру; низькокалорійні; безглютенові; безлактозні; з підвищеним вмістом харчових волокон; з модифікованим жирнокислотним, амінокислотним складом тощо);
  • розширення асортименту функціональних кондитерських виробів;
  • обґрунтування вибору груп борошняних виробів для використання борошна з нових видів пшениці (ваксі, м’яких сортів).

Тільки за останні 5 років результати 30 розробок апробовано у промислових умовах та впроваджено дослідні партії 16 видів виробів на провідних та малих підприємствах галузей.

Рівень отриманих наукових результатів підтверджено на державному рівні присудженням Іоргачовій К.Г. Державної премії України в галузі науки і техніки за 2015 рік.

Про актуальність, важливість в сьогоденні і практичне значення отриманих в рамках діяльності школи досягнень свідчить зацікавленість в них виробничників – представники понад 50 підприємств зернопереробної та хлібопекарської, кондитерської галузі відвідали та засвоїли програму проведених колективом школи тренінгів «Оцінка та коригування хлібопекарської якості зерна та борошна».

За період роботи існування наукової школи на кафедрі підготовлено 5 докторів та 35 кандидатів технічних наук, видано 4 монографії та 13 навчальних посібників і підручників. Науковці кафедри приймали активну участь в розробці Галузевої програми розвитку хлібопекарської галузі, є членами Спеціалізованих рад по захисту дисертацій, представниками у Національній асоціації Промислового хлібопекарства; Всеукраїнській асоціація пекарів; в Технічному комітеті зі стандартизації – ТК153 «Хлібобулочні та макаронні вироби».

Результати плідної науково-дослідної діяльності науковців кафедри за останні п’ять років відображено у 1 докторській та 7 кандидатських дисертаціях (наукові керівники – д.т.н., проф. К.Г. Іоргачова, д.т.н. Т.Є. Лебеденко, к.т.н., докторант О.В. Макарова), висвітлено у 81 науковій статі, 3 публікаціях у Scopus та Web of Science, 55 патентах, було представлено на 67 Міжнародних конференціях та 10 виставках.

Представники колективу (д.т.н., проф. К.Г. Іоргачова, доц. Гордієнко Л.В., доц. Коркач Г.В., доц. Солоницька І.В., доц.. Макарова О.В.) неодноразово були офіційними опонентами при захисті дисертацій.

На сьогоднішній день у складі кафедри в рамках школи плідно працюють 2 доктора технічних наук (проф. Іоргачова К.Г., Лебеденко Т.Є.) та 10 кандидатів наук (Гордієнко Л.В., Коркач Г.В., Павловський С.М., Солоницька І.В., Макарова О.В., Толстих В.Ю., Котузаки О.М., Соколова Н.Ю., Аветисян К.В., Хвостенко К.В.), у тому числі 2 молодих вчених і 1 докторант, 2 Стипендіати Кабінету Міністрів України, 3 аспіранти Чабан А.Б., Тортіка Н.М., Фатєєва А.С), які зберігають сформовані століттям традиції наукової школи та проторують шляхи до нових звершень, що відповідають вимогам сьогодення. Накопичений досвід науковці кафедри передають магістрам, студентам старших та молодших курсів в рамках роботи 3-х наукових гуртків «Історія розвитку та інноваційні технології хлібопекарського та кондитерського виробництва», «Функціональні продукти – запорука здоров’я нації», «Гурток технолога-початківця «Лабораторія смаку»». Результати наукової роботи магістрів, студентів і аспірантів представлені на чисельних науково-практичних конференціях різного рівня, а також національних і міжнародних конкурсах, що проводяться серед студентів і молодих учених, та по праву займають призові місця, завойовують дипломи, грамоти і призи.

dreamstime_xl_47460263_