Програми підготовки

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Спеціальність передбачає підготовку фахівців для підприємств з виробництва хлібобулочних виробів (хліба, булочних, здобних, сухарних  та бараночних виробів, хлібних паличок), кондитерських виробів (борошняних та цукристих), макаронних виробів та харчоконцентратів (сухих сніданків, картоплепродуктів, чаю, кави та кавових напоїв тощо). Нині в Україні функціонує багато підприємств різної потужності та форми власності, які динамічно розвиваються та нарощують потужності виробництва. Програма підготовки бакалаврів передбачає проходження технологічної та переддипломної практики на провідних підприємствах України.

Підготовка бакалаврів спрямована на вивчення студентами дисциплін, необхідних для їх майбутньої професійної діяльності, що дають цілісне уявлення про біохімічні та фізичні перетворення компонентів сировини у технологічному процесі, характеризують призначення технологічних операцій і закономірності перебігу  процесів в залежності від технологічних параметрів. Студенти детально вивчають спеціальні дисципліни. Важливим фактором є опанування сучасними методами контролю технологічного процесу та якості готової продукції. Під час навчання студенти вивчають основи проектування підприємств, охорони праці, що дає змогу на високому рівні виконувати дипломне проектування.

Робота майбутнього фахівця-бакалавра спрямована на контроль сировини, технологічного процесу, якості готової продукції та модернізацію існуючих технологій і обладнання, облік технологічних витрат і втрат, забезпечення оптимальної організації виробничого процесу, поліпшення якості готових виробів, що є запорукою підвищення конкурентоздатності та збільшення прибутку підприємства.

Майбутні фахівці можуть працювати на посадах: інженера, змінного технолога, завідувача лабораторії,  завідувача виробництвом, начальника цеху, начальника зміни,  інженера з організації та керування виробництвом,  менеджера з продажу галузевого обладнання та сировинних інгредієнтів.

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Підготовка магістрів передбачає поглиблення одержаних знань і розвиток умінь наукового спрямування. Під час навчання студенти здобувають навички науково-дослідної роботи, глибокого аналізу літературних та інтернет-джерел, створення інноваційних продуктів і технологій.

Підготовка магістрів за цією спеціальністю передбачає фахову переддипломну практику на провідних підприємствах галузі та виконання науково-дослідної роботи в межах університету та в провідних науково-дослідних інститутах за тематикою одного з наукових напрямів кафедри.

Під час виконання магістерської роботи студенти вирішують актуальні проблеми галузі з використанням сучасних методик досліджень. Студенти виступають на міжнародних та всеукраїнських конференціях, представляють нові розробки у галузевих конкурсах. Нові технології та розробки, виконані студентами під керівництвом науковців кафедри, знаходять ефективне застосування та впровадження на підприємствах галузі, а навички, здобуті під час навчання, стають запорукою успіху майбутнього кар’єрного росту.

Майбутні фахівці можуть працювати та займати керівні посади:  на підприємствах харчової промисловості, в науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах, органах державного управління та громадських організаціях, що здійснюють контроль за якістю та безпечністю продукції, санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю, центрах стандартизації, метрології та сертифікації продукції.

Випускники магістратури, які виявили схильність до наукових досліджень та отримали диплом з відзнакою, рекомендуються до вступу в аспірантуру за спеціальністю 181 “Харчові технології”, Галузь знань “Виробництво та технології”.