Павловський Сергій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент

14

Павловський Сергій Миколайович у 1989 році закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю «Процеси та апарати харчових виробництв». З липня 1989 року прийнятий на роботу в Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова на кафедру технології хлібопекарського і кондитерського виробництв, на посаду наукового співробітника. З вересня 1992 року прийнятий на посаду асистента кафедри технології хлібопекарського і кондитерського виробництв. У 1994 році, після закінчення аспірантури, захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка методів оцінки здатності до витікання сипучих матеріалів харчових виробництв» за спеціальністю 05.18.12 – процеси, машини та агрегати харчових виробництв. У жовтні 1994 року присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. У 2001 році присвоєно вчене звання доцента. З березня 2001 року по теперішній час працює доцентом кафедри, поєднуючи викладацьку діяльність з науково-дослідною.

Читає лекції з курсів «Технологія хлібопекарського виробництва», «Основи автоматизованого проектування»,  «Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції», «Проектування підприємств галузі» для студентів ІІІ, IV курсів спец.181 «Харчові технології», та “Загальні технології для студентів ІІІ курсу спец. (зерно, хліб) денної та заочної форм навчання. Проводить лабораторні та практичні заняття, консультації, приймає заліки та іспити з цих курсів.

Приймає участь у роботі ДЕК у студентів спец. 181 «Харчові технології» по захисту дипломних проектів.

На кафедрі відповідав за практичну підготовку студентів, дистанційне навчання, кодування дипломних і курсових проектів, взаємовідвідування викладачів, є керівником команди для участі у І та ІІ етапах студентських олімпіад за дисциплінами та спеціальностями.

В академії приймає активну участь у складі комісії з матеріального забезпечення та енергозберігання академії.

У співавторстві підготовлено два навчальних посібника «Проектування підприємств галузі» і «Основи автоматизованого проектування» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології».

З «07» листопада по «28» грудня 2018 р. пройшов стажування по підвищенню кваліфікації на ТОВ «Одеська паляниця».