Робочі програми

Основи автоматизованного проєктування

Стандартизація, метрологія, сертифікація і управління якістю

Проєктування підприємств галузі з КП

Теоретичні основи харчових технологій

Технологічний інжиніринг підприємств хлібопекарської, кондитерської, макаронної і харчоконцентратної галузей

Технології харчових виробництв (Технологія цукрового виробництва)

Технології харчових виробництв: Технологія хліба, кондитерських макаронних виробів і харчоконцентратів

Технологія харчоконцентратного виробництва

Теоретичні і практичні проблеми в технологіях хлібопекарської, кондитерської, макаронної і харчоконцентратної галузей

Технологія макаронного виробництва

Інноваційні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів з КП

Технологія кондитерського виробництва з КР

Технологія хлібопекарського виробництва з КР

Контроль якості, безпека та екологія в галузі (НАССР і GMP)

Основи наукових досліджень

Методика викладання у ЗВО

Методологія наукових досліджень

Науково-дослідна робота студентів

Практика

Ознайомча практика

Технологічна практика

Виробнича практика

Переддипломна практика

Дослідницька практика