Силабуси навчальних дисциплін

СВО Бакалавр спеціальність – 181 Харчові технології

ОСНОВИ АВТОМАТИЗОВАННОГО ПРОЕКТУВАННЯ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ТЕХНОЛОГІЯ МАКАРОННОГО ВИРОБНИЦТВА

ТЕХНОЛОГІЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА З КР

ТЕХНОЛОГІЯ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА З КР

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ: ТЕХНОЛОГІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ:ТЕХНОЛОГІЯ ХЛІБА,КОНДИТЕРСЬКИХ,МАКАРОННИХ ВИРОБІВ І ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОКОНЦЕНТРАТНОГО ВИРОБНИЦТВА

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, БЕЗПЕКА ТА ЕКОЛОГІЯ В ГАЛУЗІ (НАССР І GМР)

ПРОЄКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ З КП

ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ, ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ГАЛУЗІ

СВО Магістр спеціальність – 181 Харчові технології

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В ТЕХНОЛОГІЯХ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ, КОНДИТЕРСЬКОЇ, МАКАРОННОЇ І ХАРЧОКОНЦЕНТРАТНОЇ ГАЛУЗЕЙ

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНЖИНІРИНГ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ, КОНДИТЕРСЬКОЇ, МАКАРОННОЇ І ХАРЧОКОНЦЕНТРАТНОЇ ГАЛУЗЕЙ 

ПРОМИСЛОВИЙ ІНЖИНІРИНГ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ І ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ З КП

СПЕЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ ТА ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ЗВО

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ГАЛУЗІ

Практика

ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА

ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

ДОСЛІДНИЦЬКА ПРАКТИКА