Графік роботи екзаменаційної комісії

Вказівки для перевірки кваліфікаційної роботи на антиплагіат

 

ГРАФІК роботи  ЕК (кондитерський) 

факультету «Технологія зерна і зернового бізнесу» по захисту кваліфікаційних робіт здобувачів СВО „Бакалавр” зі спеціальності 181 –«Харчові технології» ОП «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів», напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання у 2021-2022 навчальному році

Дата

Аудиторія

Початок роботи Форма навчання

Кількість студентів

21, 22 червня 2022

Zoom

10:00 Денна

16

 здобувачів СВО „Магістр” зі спеціальності 181 –«Харчові технології» ОП «Харчові технології»та «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів»,  денної та заочної форм навчання у 2021-2022 навчальному році

Дата

Аудиторія

Початок роботи Форма навчання

Кількість студентів

21 червня 2022

Zoom

10:00 Денна/заочна

2

Тема: Захист кваліфікаційних робіт

Підключитися до конференції Zoom

https://us05web.zoom.us/j/2946561985?pwd=S2xWSHFHOHdqNmVLNThhakpRQ2FTZz09

Ідентифікатор конференції: 294 656 1985

Код доступу: 55555

ГРАФІК роботи ЕК (хліб)

факультету «Технологія зерна і зернового бізнесу» по захисту кваліфікаційних робіт здобувачів  СВО „Бакалавр”, “Магістр” за спеціальністю 181 “Харчові технології” ОП “Харчові технології” та „Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів”, напряму підготовки 6.051701 – «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання у 2021-2022 навчальному році

 

Дата

Аудиторія

Початок роботи

Форма           Кількість

навчання        студентів

21, 23 червня 2022

Zoom

10:00

Денна/заочна          15

 22 червня 2022 Zoom 10:00 Денна (комплекс)        3

Підключитися до конференції Zoom

 

https://us04web.zoom.us/j/3437718819?pwd=SnJnQnBoa3dYZkRON0RLQWRnZzZKZz09

Ідентифікатор конференції: 343 771 8819

Код доступу: 1965

ПЛАН

організації та проведення роботи ЕК –1  та ЕК –2  факультету «Технологія зерна і зернового бізнесу» по захисту кваліфікаційних робіт  студентів ІІ курсу,  які навчаються СВО «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньої програми «Харчові технології» заочної форми навчання,  СВО «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньої програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання, напряму підготовки 6.051701 – «Харчові технології та інженерія»  денної форми навчання у  червні 2022  року

 

п/п

Найменування заходів Термін проведення Відповідальні за виконання
1 Провести загальні збори студентів-дипломників факультету «Технологія зерна і зернового бізнесу» по захисту кваліфікаційних робіт  студентів СВО «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньої програми «Харчові технології» денної форми навчання та «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» заочної форми навчання, дипломних проєктів студентів СВО «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньої програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання, напряму підготовки 6.051701 – «Харчові технології та інженерія»  денної форми навчання для ознайомлення їх з темами, графіком виконання дипломних проєктів, кваліфікаційних робіт та  консультаціями по виконанню їх основних розділів 10.12.2021 Іоргачова К.Г.

Коркач Г.В.

Гордієнко Л.В.

Павловський С.М.

 

Консультанти по основним розділам дипломного проєкту (роботи)

 

2 Провести I атестацію стану виконання дипломних проєктів, кваліфікаційних робіт на кафедрі ТХКМВіХ 21.04.2022

22.04.2022

Іоргачова К.Г.

Гордієнко Л.В.

Коркач Г.В.

Павловський С.М.

3 Скласти та довести до відома студентів-дипломників, які навчаються СВО «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньої програми «Харчові технології» та «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» заочної форми навчання, студентів СВО «Бакалавр» спеціальності 181 – «Харчові технології» освітньої програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форми навчання, напряму підготовки 6.051701 – «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання графік захисту, кваліфікаційних  робіт  магістрів та дипломних проєктів бакалаврів 21.04.2022

22.04.2022

Іоргачова К.Г.

Коркач Г.В.

Гордієнко Л.В.

Павловський С.М.

 

4 Провести II атестацію стану виконання дипломних проєктів, кваліфікаційних робіт на кафедрі ТХКМВіХ 19.05.2022

20.05.2022

Іоргачова К.Г.

Коркач Г.В.

Гордієнко Л.В.

Павловський С.М.

5 Підготувати та обладнати приміщення для захисту дипломних проєктів, кваліфікаційних робіт 08.06.2022 Карацуба Н.Л.

Чабан А.Б.

 

6 Перевірити наявність документів щодо роботи ЕК -1  і ЕК –2  кафедри ТХКМВіХ 08.06.2022 Іоргачова К.Г.

Соц С.М.

7 Провести організаційне засідання членів ЕК – 1 і ЕК -2  та ознайомити їх з положенням про роботу Екзаменаційної комісії 08.06. 2022

 

 

 

Іоргачова К.Г.

Соц С.М.

8 Організувати попередній захист кваліфікаційних робіт студентів, які навчаються СВО «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньої програми «Харчові технології» денної форми навчання, «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» заочної форми навчання, та дипломних проєктів студентів СВО «Бакалавр» спеціальності 181 – «Харчові технології» освітньої програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» денної та заочної форми навчання, напряму підготовки 6.051701 – «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання ЕК – і ЕК –  

 

 

09.06.2022

(Бакалаври)

 

10.06.2022

(Магістри)

 

 

Іоргачова К.Г.

Гордієнко Л.В.

Коркач Г.В.

Котузаки О.М.

Чабан А.Б.

Макарова О.В.

Павловський С.М.

Хвостенко К.В.

Карацуба Н.Л.

9 Захист кваліфікаційних робіт та дипломних проєктів на засіданні ЕК –1  і ЕК –2 13.06.2022-26.06.2022

(Бакалаври/ Магістри)

Голова та члени

ЕК –1  і ЕК –2

10 Підготувати звіт про роботу ЕК –1  і ЕК –2 27.06.2022 Іоргачова К.Г.

Драчук І.А.

Малиновська С.В.

 

11 Заслухати звіт голів ЕК –1  і

ЕК – 2 на раді факультету ТЗ і ЗБ

27.06.2022 Іоргачова К.Г.

Драчук І.А.

Малиновська С.В.

 

Завідувач кафедри ТХКМВіХ, д.т.н., проф.                  Катерина IОРГАЧОВА