Графік роботи екзаменаційної комісії

Вказівки для перевірки кваліфікаційної роботи на антиплагіат

Наказ №500-01 від 11.11.2022

ГРАФІК роботи  ЕК посилання

ПЛАН

організації та проведення роботи ЕК –1  та ЕК –2  факультету «Технологія зерна і зернового бізнесу» по захисту кваліфікаційних робіт  студентів ІІ курсу,  які навчаються СВО «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньої програми «Харчові технології» заочної форми навчання,  СВО «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньої програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання, напряму підготовки 6.051701 – «Харчові технології та інженерія»  денної форми навчання у  червні 2022  року

 

п/п

Найменування заходів Термін проведення Відповідальні за виконання
1 Провести загальні збори студентів-дипломників факультету «Технологія зерна і зернового бізнесу» по захисту кваліфікаційних робіт  студентів СВО «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньої програми «Харчові технології» денної форми навчання та «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» заочної форми навчання, дипломних проєктів студентів СВО «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньої програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання, напряму підготовки 6.051701 – «Харчові технології та інженерія»  денної форми навчання для ознайомлення їх з темами, графіком виконання дипломних проєктів, кваліфікаційних робіт та  консультаціями по виконанню їх основних розділів 10.12.2021 Іоргачова К.Г.

Коркач Г.В.

Гордієнко Л.В.

Павловський С.М.

 

Консультанти по основним розділам дипломного проєкту (роботи)

 

2 Провести I атестацію стану виконання дипломних проєктів, кваліфікаційних робіт на кафедрі ТХКМВіХ 21.04.2022

22.04.2022

Іоргачова К.Г.

Гордієнко Л.В.

Коркач Г.В.

Павловський С.М.

3 Скласти та довести до відома студентів-дипломників, які навчаються СВО «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньої програми «Харчові технології» та «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» заочної форми навчання, студентів СВО «Бакалавр» спеціальності 181 – «Харчові технології» освітньої програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форми навчання, напряму підготовки 6.051701 – «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання графік захисту, кваліфікаційних  робіт  магістрів та дипломних проєктів бакалаврів 21.04.2022

22.04.2022

Іоргачова К.Г.

Коркач Г.В.

Гордієнко Л.В.

Павловський С.М.

 

4 Провести II атестацію стану виконання дипломних проєктів, кваліфікаційних робіт на кафедрі ТХКМВіХ 19.05.2022

20.05.2022

Іоргачова К.Г.

Коркач Г.В.

Гордієнко Л.В.

Павловський С.М.

5 Підготувати та обладнати приміщення для захисту дипломних проєктів, кваліфікаційних робіт 08.06.2022 Карацуба Н.Л.

Чабан А.Б.

 

6 Перевірити наявність документів щодо роботи ЕК -1  і ЕК –2  кафедри ТХКМВіХ 08.06.2022 Іоргачова К.Г.

Соц С.М.

7 Провести організаційне засідання членів ЕК – 1 і ЕК -2  та ознайомити їх з положенням про роботу Екзаменаційної комісії 08.06. 2022

 

 

 

Іоргачова К.Г.

Соц С.М.

8 Організувати попередній захист кваліфікаційних робіт студентів, які навчаються СВО «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньої програми «Харчові технології» денної форми навчання, «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» заочної форми навчання, та дипломних проєктів студентів СВО «Бакалавр» спеціальності 181 – «Харчові технології» освітньої програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» денної та заочної форми навчання, напряму підготовки 6.051701 – «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання ЕК – і ЕК –  

 

 

09.06.2022

(Бакалаври)

 

10.06.2022

(Магістри)

 

 

Іоргачова К.Г.

Гордієнко Л.В.

Коркач Г.В.

Котузаки О.М.

Чабан А.Б.

Макарова О.В.

Павловський С.М.

Хвостенко К.В.

Карацуба Н.Л.

9 Захист кваліфікаційних робіт та дипломних проєктів на засіданні ЕК –1  і ЕК –2 13.06.2022-26.06.2022

(Бакалаври/ Магістри)

Голова та члени

ЕК –1  і ЕК –2

10 Підготувати звіт про роботу ЕК –1  і ЕК –2 27.06.2022 Іоргачова К.Г.

Драчук І.А.

Малиновська С.В.

 

11 Заслухати звіт голів ЕК –1  і

ЕК – 2 на раді факультету ТЗ і ЗБ

27.06.2022 Іоргачова К.Г.

Драчук І.А.

Малиновська С.В.

 

Завідувач кафедри ТХКМВіХ, д.т.н., проф.                  Катерина IОРГАЧОВА