Наукова робота студентів

Результати наукових робіт магістрів та студентів представлені на численних науково-практичних конференціях різного рівня, а також на національних та міжнародних конференціях, по праву займають призові місця, здобувають дипломи, грамоти та інші нагороди.

Магістри та студенти напряму «Харчові технології та інженерія» професійного спрямування «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» приймають активну участь в розробці держбюджетних тем, які виконуються на кафедрі, патентній діяльності, у роботі наукових гуртків тощо.

     Напрямками наукової роботи студентів та магістрів  кафедри, діяльності наукових гуртків є:

– розвиток наукових основ структуроутворення цукристих і тістових мас в ході технологічного процесу виробництва кондитерських та хлібобулочних виробів;

– оптимізація механізмів біотехнологічного регулювання функціонально-технологічних властивостей сировини та багатокомпонентних харчових дисперсних систем;

– створення концепції комплексного формування технологічно сумісних композицій з нетрадиційної й основної сировини в технології виробництва хлібопродуктів та кондитерських виробів з різними структурно-реологічними характеристиками для коректування їх функціональних та споживчих властивостей;

– створення інноваційних технологій виробництва якісно нових видів борошняної та кондитерської продукції з направленою зміною хімічного складу відповідно до фізіологічних норм харчування для окремих груп населення.

На кафедрі, відповідно до напрямів та змісту наукової діяльності, проводиться робота трьох студентських наукових гуртків за такою тематикою:

− «Функціональні продукти – запорука здоров’я нації» – наукові керівники д.т.н., проф.
Коркач Г.В., к.т.н., доц. Макарова О.В.;

−«Історія розвитку та інноваційні технології хлібопекарського та кондитерського виробництва» – наукові керівники к.т.н., доц. Котузаки О.М., к.т.н., доц. Хвостенко К.В. ;

−«Гурток технолога-початківця «Лабораторія смаку» – наукові керівники. к.т.н., доц. Солоницька І.В., к.т.н., доц. Толстих В.Ю, в рамках роботи якого викладачами кафедри та учасниками гуртку заплановані майстер-класи, які поєднуються з профорієнтаційною роботою, для учнів коледжів і шкіл міста.

За підсумками щорічного Міжнародного конкурса студентських наукових робіт International Competition of Student Scientific Works) “Black Sea Science 2022” магістр Божко М.М. зайняла
3-е місце з роботою «Psyllium gel as a substitute for fat in the cookies technology» (науковий керівник – доц. Хвостенко К.В.).

За результатами наукової роботи студенти досягають певних відзнак:

– в рамках стипендіальної програми «Завтра.UA»-фонд Віктора Пінчука, який здійснює пошук, добір та підтримку обдарованих і цілеспрямованих студентів провідних закладів вищої освіти України, студентка Божко М. пройшла в другий тур конкурса;

– студентка 3-го курсу СВО «Бакалавр» Богачик Анна отримала грант по програмі Mitacs Globalink Research Internship (GRI) для проходження стажування в університеті  Lakehead University – Orillia (Канада), де знаходиться і по теперішній час.

– Божко М.М., здобувач ступеня магістр отримала матеріальне заохочення, як успішна випускниця 2022 року від провідного підприємства ДПЗК «Одеський зерновий термінал».

Студентами у співавторстві з викладачами отримано патенти України винахід і корисну модель:

  1. 1. Спосіб приготування цукерок «Турботливі»: пат. на винахід 124721 Україна: МПК A23G 3/34 (2006.01), / К.Г. Іоргачова, Г.В. Коркач, В.А. Подрушняк; власник ОНАХТ.  № a202003806; заявл. 24.06.2020; опубл. 03.11.2021, бюл. № 44/2021.
  2. 2. Спосіб виробництва нуги «Pistachio»: пат. на кор. модель 148742 Україна: МПК A23G 3/36 (2006.01), / К.Г. Іоргачова, Л.В. Гордієнко, В.Ю. Толстих, Г.В. Коркач, Ю.З. Воєвудська; власник ОНАХТ. № u202007929; заявл. 11.12.2020; опубл. 16.09.2021. Бюл. № 37.

Результати наукової роботи студентів представлені як у співавторстві з викладачами кафедри, так і самостійно та апробовані на конференціях різного рівня.

Публікації студентських робіт (самостійно):

  • Міжнародна студентська наукова конференція,  м. Чернігів, 15 жовтня, 2021 рік / Молодіжна наукова ліга. Вінниця: Європейська наукова платформа, Фільченкова М., маг. 1 курс.

Публікації студентських робіт у співавторстві з викладачами:

  • XІІ Всеукраїнська конференція молодих учених, аспірантів і студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя молоді»: (7-9 жовтня 2021р.), Божко М. маг. 2 курс;
  • 10th International Euro-Aliment Symposium 7-8 October 2021, Dunărea de Jos University of Galați, Galați, Romania, Maryna Bozhko.

З 6 по  8 жовтня 2022 року відбудеться  ХV   В с е у к р а ї н с ь к а науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю

З програмою конференції можна ознайомитися на сайті університету.