Наукова робота студентів

Результати наукових робіт магістрів та студентів представлені на численних науково-практичних конференціях різного рівня, а також на національних та міжнародних конференціях, по праву займають призові місця, здобувають дипломи, грамоти та інші нагороди.

Магістри та студенти напряму «Харчові технології та інженерія» професійного спрямування «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» приймають активну участь в розробці держбюджетних тем, які виконуються на кафедрі, патентній діяльності, у роботі наукових гуртків тощо.

     Напрямками наукової роботи студентів та магістрів  кафедри, діяльності наукових гуртків є:

– розвиток наукових основ структуроутворення цукристих і тістових мас в ході технологічного процесу виробництва кондитерських та хлібобулочних виробів;

– оптимізація механізмів біотехнологічного регулювання функціонально-технологічних властивостей сировини та багатокомпонентних харчових дисперсних систем;

– створення концепції комплексного формування технологічно сумісних композицій з нетрадиційної й основної сировини в технології виробництва хлібопродуктів та кондитерських виробів з різними структурно-реологічними характеристиками для коректування їх функціональних та споживчих властивостей;

– створення інноваційних технологій виробництва якісно нових видів борошняної та кондитерської продукції з направленою зміною хімічного складу відповідно до фізіологічних норм харчування для окремих груп населення.

На кафедрі, відповідно до напрямів та змісту наукової діяльності, проводиться робота трьох студентських наукових гуртків за такою тематикою:

−       «Функціональні продукти – запорука здоров’я нації» – наукові керівники д.т.н., проф. Іоргачова К.Г., к.т.н., доц. Макарова О.В.;

−       «Історія розвитку та інноваційні технології хлібопекарського та кондитерського виробництва» – наукові керівники к.т.н., доц. Котузаки О.М., к.т.н., доц. Хвостенко К.В. ;

−       «Гурток технолога-початківця «Лабораторія смаку» – наукові керівники. к.т.н., доц. Соколова Н.Ю., к.т.н., доц. Аветісян К.В., в рамках роботи якого викладачами кафедри та учасниками гуртку заплановані майстер-класи, які поєднуються з профорієнтаційною роботою, для учнів коледжів і шкіл міста.

Щорічно на кафедрі технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів проводиться фест «Солодкі перегони», який об’єднує майбутніх фахівців галузі у прагненні професійного розвитку та демонстрації власних знань та навичок.

Студентами у співавторстві з викладачами у 2019 році отримано 7 патентів України на корисну модель.

Результати наукової роботи магістрів та студентів в 2019 році представлені у 11 наукових працях як у співавторстві з викладачами кафедри, так і самостійних (4); апробовано на конференціях різного рівня:

  • XI международная научная конференция студентов и аспирантов «Техника и технология пищевых производств» (Могилев, 18 – 19 апреля 2019 г.);
  • Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті» (м. Київ: НУХТ 11-12 квітня 2019 р.)
  • ХIІ Всеукраїнської науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми формування здорового життя у молоді» (м. Одеса: ОНАХТ 3-5 жовтня 2019 р.);
  • Міжвузівська наукова студентська конференція (м. Одеса: ОНАХТ 27-29 березня 2019 р.);
  • ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів з розділу “Харчові технології” (м. Одеса: ОНАХТ 13-15 травня 2019 р.);
  • Міжнародна науково-практична конференція «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі»: (м. Київ: НУХТ 11 вересня 2019 р.);
  • Міжнародна науково-практична конференція «Технології харчових продуктів і комбікормів», (м. Одеса: ОНАХТ 24 – 27 вересня 2019 р.);
  • 85-а Ювілейна Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті»
    (м. Київ: НУХТ 11–12 квітня 2019 р.).

Представлена наукова робота маг. Амбросовою Д., Нєновою Г.С., Іванченко Н., (керівник – доц. Макарова О.В.) за темою «Pastry based on flour with specific characteristics» у міжнародному конкурсі студентських робіт “Black Sea Science 2019” ОНАХТ зайняла призове (2) місце.

Студентська робота маг. Чорної В.О. (керівник – доц. Соколова Н.Ю.) за темою “Удосконалення рецептурної композиції хлібобулочних виробів зниженої вологості для коригування вуглеводної складової” у конкурсі наукових студентських робіт зайняла призове місце.

Студент 4 курсу Куриленко М.Ю. (керівник – доц. Толстих В.Ю.) у конкурсі «Історія моєї спеціальності» ОНАХТ 2019 р. на тему «Виробництво шоколаду – від історії до сьогодення” зайняв 1 місце.

Магістри Оніщук А., Деменська М., Шевцова Д.П.,Заплітна Є.А., Головняк В.О., які стали переможцями конкурсу «Харчові Технології 2019», організованого «Фондом Бориса Колеснікова» відвідали Міжнародну кондитерську виставку «ISM 2019», Німеччина.

 

4 жовтня 2019 відбулось засідання секції «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» в рамках XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді»

Програма  XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді»

 

(программа есть на сайте)

https://drive.google.com/file/d/1Nm9e-RuKU5jM1LI-bFZZ3LYdsC3mtxBK/view