Підручники

Підручники, навчальні посібники

БезымянныйПавловський С.М., Бабков А.В.  Основи автоматизованого проектування: Лабораторні роботи в середовищі AutoCAD: Навчальний посібник. – Херсон: Гринь Д.С., 2018. – 388 с.

(Рекомендовано Вченою  радою ОНАХТ як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол №  13 від 11 травня 2018 р.)

книгаПроектування підприємств хлібопекарської промисловості: навчальний посібник / Г. Ф. Пшенишнюк, С. М. Павловський, Н. Ю. Соколова  – Одеса: Астропринт,  2017. – 232 с.  (Рекомендовано Вченою  радою ОНАХТ як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол №  7 від 29 листопада 2016 р.)

  • Безымянный11

Технологія хлібопекарського виробництва. Практикум / Т.Є. Лебеденко, Г.Ф. Пшенишнюк, Н.Ю. Соколова. – Одеса: “освіта України”, 2014. – 398 с. (гриф МОН)

images11Проектування підприємств кондитерської промисловості /К.Г. Іоргачова, Л.В. Гордієнко, В.Ю. Толстих, Г.В. Коркач – Одеса, «Сімекс-прінт», 2013 – 272 с. (гриф МОН)

konditer_praktikumТехнологія кондитерського виробництва. Практикум. / К.Г. Іоргачова, О.В. Макарова, Л.В. Гордієнко, Г.В. Коркач. – Одеса, «Сімекс-прінт», 2011 – 208 с. (гриф МОН)

Козлов Г.Ф. Товароведение продовольственных товаров растительного происхождения. Учебное пособие. Ч.1./ Г.Ф. Козлов, А.Я. Каминский, Ф.Е. Дубровин – Одесса: Лерадрук, 2011.– 400 с.

Козлов Г.Ф. Товароведение продовольственных товаров животного происхождения. Учебное пособие. Ч.2./ Г.Ф. Козлов, А.Я. Каминский, Ф.Е. Дубровин – 3-е изд., перераб. и доп. – Одесса: Лерадрук, 2011.– 364 с.

Теоретичні основи товарознавства. Навчальний посібник/ Сердюк Л.В., Дубровін Ф.Є., Камінський А.Я., Козлов Г.Ф., Гайдукович Г.Є. – Роздільна: Лерадрук, 2008. – 340 с. – ISBN 966-8164-77-6.