Патенти

За останні 11 років співробітниками кафедри ТХКМВ і Х отримано 112 патентів

2022 р.

Пат. № 151687 UA МПК A21D 13/04 (2017.01) Спосіб приготування кексів /   Макарова О.В., Чабан А.Б., Солоницька І.В., Толстих В.Ю.; власник – Одеська національна академія харчових технологій. – № u202106823; заявл. 30.11.2021; опубл. 31.08.2022, Бюл. № 35/2022.

2021 р. (2)

Пат. № 148742 UA МПК  А23 G3/36 Спосіб виробництва нуги «Pistachio» /  Іоргачова К.Г.,  Гордієнко Л.В.,  Толстих В.Ю.,  Коркач Г.В.,  Воєвудська Ю.З.; власник – Одеська національна академія харчових технологій. – № u202007929; заявл. 11.12.2020; опубл. 15.09.2021, бюл. № 37/2021.

Пат. №124721 UA МПК  A23G 3/34 (2006.01) Спосіб приготування цукерок «Турботливі» / К.Г. Іоргачова, Г.В. Коркач, В.А. Подрушняк; власник ОНАХТ.  № a202003806; заявл. 24.06.2020; опубл. 03.11.2021, бюл. № 44/2021

2020 р. (7)

Пат. № 145180 UA МПК A21D 13/00, A21D 13/02 (2006.01), A21D 13/04 (2017.01), A21D 13/06 (2017.01) Композиція інгредієнтів для приготування хлібних паличок типу Гріссіні / Соколова Н. Ю., Павловський С.М., Чабан А.Б., Свердликівська В.В., Чорна В. Р.; власник – Одеська національна академія харчових технологій. – №u202003809; заявл. 24.06.2020; опубл. 25.11.2020, Бюл. № 22/2020

Пат. № 145181 UA МПК A21D 13/00, A21D 13/04 (2017.01), A21D 13/06 (2017.01) Композиція інгредієнтів для приготування здобних виробів / Соколова Н. Ю., Павловський С.М., Чабан А.Б., Свердликівська В.В., Чорна В. Р.; власник – Одеська національна академія харчових технологій. – №u202003810; заявл. 24.06.2020; опубл. 25.11.2020, Бюл. № 22/2020

Пат. № 145313 UA МПК A21D 13/00 Композиція інгредієнтів для виробництва кексів на дріжджах /  Чабан А.Б., Макарова О.В., Павловський С.М., Котузаки О.М.; володілець – Одеська національна академія харчових технологій. – № u 2020 04764; заявл. 27.07.2020; опубл. 25.11.2020, Бюл. № 22.

Пат. № 141835 UA МПК A21D 13/00. Композиція інгредієнтів для виробництва вафельних листів / К.Г. Іоргачова, О.В. Макарова, К.В. Хвостенко, А.С. Фатєєва, Г.С. Нєнова; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – №. u 201910871; Заявл. 04.11.2019; опубл. 27.04.2020. Бюл. № 8. – 5 с.

Пат. № 141837 UA МПК A21D 13/06 (2017.01). Композиція інгредієнтів для виробництва цукрових вафель / К.Г. Іоргачова, О.В. Макарова, К.В. Хвостенко, К.В. Аветісян, А.С. Фатєєва; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – №. u 201910874; Заявл. 04.11.2019; опубл. 27.04.2020. Бюл. № 8. – 5 с.

Пат. № 143348 UA МПК A21D 13/45 (2017.01), A21D 13/02 (2006.01). Композиція інгредієнтів для виробництва м’яких вафель [Текст] / К.Г. Іоргачова, О.В. Ма-карова, К.В. Хвостенко, А.С. Фатєєва, С.М. Мєдвєдь; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – №. u202000607; Заявл. 03.02.2020; опубл. 27.07.2020. Бюл. № 14. – 5 с.

Пат. № 143391 UA МПК А23137/00 Спосіб приготування цукатів фейхоа / Калугіна І.М., Салавеліс А.Д., Поплавська С.О., Кисельов С.В., Павловський С.М. заявник та патентовласник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u202001189; заявл. 24.02.2020; опубл. 27.07.2020. Бюл. № 14.

2019 р. (11)

Пат. № 138340  UA МПК A21D 13/02 (2006.01) A21D 13/04 (2017.01) A21D 13/06 (2017.01) Композиція інгредієнтів для приготування виробів пониженої вологості. Н.Ю. Соколова. заявник – Одеська національна академія харчових технологій. – u201904983; заявл. 10.05.2019; опубл. 25.11.2019. Бюл. № 22. – 4 с.

Пат. № 132375 UA МПК A21D 13/00 Композиція інгредієнтів для виробництва цукрових вафель / К.Г. Іоргачова, О.В. Макарова, К.В. Хвостенко, А.С. Фатєєва; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – №. u201809289; заявл. 12.09.2018; опубл. 25.02.2019, Бюл. №4. – 4 с.

Пат. № 132721 UA МПК A21D 13/06 Склад для приготування галет/ К.Г. Іоргачова, О.В. Макарова, К.В. Хвостенко, Л.Г. Пожит-кова, Ю.В. Моргунова; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – №. u201809290; заявл. 12.09.2018; опубл. 11.03.2019, Бюл. №5.– 5 с.

Пат. № 132738 UA МПК A21D 13/06, A21D 13/45 Композиція інгредієнтів для виробництва м`яких вафель / К.Г. Іоргачова, О.В. Макарова, К.В. Хвостенко, Л.Г. Пожиткова, А.С. Фатєєва; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – №. u201809432; заявл. 12.09.2018; опубл. 11.03.2019, Бюл. №5 – 4 с.

Пат. № 134499 UA МПК A21D 13/00 Композиція інгредієнтів для приготування виробів пониженої вологості «Солодкий хрум». Соколова Н. Ю., Головняк В. О., Алейнікова С. О., Сімонова А. О. заявник – Одеська національна академія харчових технологій. – № u 201810926; заявл. 05.11.2018; опубл. 27.05.19, Бюл. № 10. – 5 с.

Пат. № 132792 UA МПК A21D 13/02 (2006.01) A21D 13/04 (2017.01) A21D 13/06 (2017.01) Композиція інгредієнтів для приготування виробів пониженої вологості «Хрустка насолода» з борошном сочевиці. Соколова Н.Ю., Головняк В.О. заявник – Одеська національна академія харчових технологій. – № u201700943; заявл. 02.10.2018; опубл. 11.03.2019, Бюл. № 5. – 5 с.

Пат. № 132793 UA МПК A23G 3/36  Композиція інгредієнтів для виробництва лукуму збивного / Іоргачова К.Г., Гордієнко Л.В.,  Толстих В.Ю., Пожиткова  Л.Г.; заявник – Одеська національна академія харчових технологій. – №u201809840; заявл. 02.10.2018, опубл. 11.03.2019, Бюл. № 5/2019.

Пат. № 137232  UA МПК A23G 3/36 Композиція інгредієнтів для виробництва лукуму «Кизиловий» / Іоргачова К.Г. ,  Гордієнко Л.В, Толстих В.Ю. , Пожиткова Л.Г.;  заявник – Одеська національна академія харчових технологій. –  №u201903469; заявл. 05.04.2019; опубл. 10.10.2019; Бюл. № 19/2019.

Пат. № 135736 UA МПК А23G 3|34 (2006/01) A23L 33/00, Композиція інгредієнтів для ви-робництва помадних цукерок з пребіотиком/ Миргородська Л.С., Коркач Г.В ; власник Одес. нац. акад. харч. техноло-гій. –№  u 2019 01658, заявл. 18.02.2019; опубл. 10,07.2019, Бюл. № 13.

Пат. № 136308 UA МПК, A23G 3/36 (2006.01) Композиція інгредієнтів для приготування кексів / Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Котузаки О.М., Зантарая С.О., заявник та патентовласник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u201902344; заявл. 11.03.2019; опубл. 12.08.2019.
Бюл. № 15.

Пат. №135628 UA МПК A21D 13/00 (2006) Композиція інгредієнтів для приготування хлібобулочних виробів лікувально-профілактичного призначення /І.В. Солоницька, К.В. Савенко, заявник та патентовласник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u201900917; заявл. 29.01.2019; опубл. 10.07.2019. Бюл. № 13.

2018 р. (5)

 Пат. № 127526 UA МПК A23G 3/36 (2006.01), A21D 13/06 (2017.01) Композиція інгредієнтів для виробництва кексів / К.Г. Іоргачова, О.В. Макарова, Н.М. Тортіка, О.М.Котузаки, Ю.В. Ніколаєва; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – №. u201801435; заявл. 14.02.2018; опубл. 10.08.2018, Бюл. №15. -3с.

Пат. №. 128626 UA МПК A23G 3/00  Композиція інгредієнтів для виробництва зефіру [Текст] / К.Г Іоргачова, К.В Аветісян, Загородня В.В; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u201804261; заявл. 18.04.2018; опубл. 25.09.2018, бюл. № 18 – 3 с.

Пат. №. 129177 UA МПК A21D 13/062 (2017.01)  Композиція інгредієнтів для виробництва жирової начинки для вафел] / Г.В. Коркач, Б.В. Паламарчук, Л.С. Дубасова; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u201803905; заявл. 11.04.2018; опубл. 25.10.2018, бюл. № 20 – 3 с.

Пат. №. 129178 UA МПК A21D 13/062 (2017.01)  Композиція інгредієнтів для виробництва жирової начинки для вафель / Г.В. Коркач, Б.В. Паламарчук, Л.С. Дубасова; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u201803906; заявл. 11.04.2018; опубл. 25.10.2018, бюл. № 20 – 3 с.

Пат. №. 129222 UA МПК A21D 15/02 (2006.01), A21D 13/02 (2006.01)  Композиція інгредієнтів для виробництва заморожених хлібних на-півфабрикатів / І.В. Солоницька, О.О. Петькова; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u201804250; заявл. 18.04.2018; опубл. 25.10.2018, бюл. № 20 – 2 с.

2017 р. (10)

Пат. № 117852 UA МПК A21D 13/02, A21D 2/36 Композиція інгредієнтів для приготування булочок з пшеничного борошна / Лебеденко Т.Є., Соколова Н.Ю., Колесник М.І., Гергель О.Г., Корінь О.В.; заявник – Одеська національна академія харчових технологій. – № u201700938; заявл. 02.02.2017; опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13. – 3 с.

Пат. № 117940 UA МПК A21D 8/06 (2006.01) Композиція інгредієнтів для приготування булочок з пшеничного борошна. Лебеденко Т.Є., Соколова Н.Ю., Крачковська Я.В., Лизак В.В., Райчева А.І.; заявник – Одеська національна академія харчових технологій. – № u2017 01611; заявл. 20.02.2017; опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13. – 3 с.

Пат. № 118203 UA МПК A21D 2/08 (2006.01) A21D 2/36 (2006.01) A21D 13/46 (2017.01) Композиція інгредієнтів для приготування сухарів із пшеничного борошна. Лебеденко Т.Є., Соколова Н.Ю., Лизак В.В., Крачковська Я.В., Райчева А.І. – Одеська національна академія харчових технологій. – № u201701642; заявл. 20.02.2017; опубл. 25.07.2017, Бюл. № 14. – 3 с.

Пат. № 118135 UA МПК A21D 13/02 (2006.01) A21D 2/36 (2006.01) Композиція інгредієнтів для приготування сухарів з пшеничного борошна.  Лебеденко Т.Є., Соколова Н.Ю, Колесник М.І., Кравчинська Ю.М., Гілка О.О. – Одеська національна академія харчових технологій. – № u201700943; заявл. 02.02.2017; опубл. 25.07.2017, Бюл. № 14. – 3 с.

Пат. на корисну модель № 118170 Україна, МПК A21D13/00. Композиція інгредієнтів для виробництва кексів на дріжджах [Текст] / К.Г. Іоргачова, О.В. Макарова, Н.М. Тортіка, Т.Т. Муринка; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – №. u201701302; Заявл. 13.02.2017; опубл. 25.07.2017. Бюл. № 14. – 4 с.

Пат. на корисну модель № 118219 Україна, МПК A21D 10/04 (2006.01), A21D 13/45 (2017.01), A21D 13/06 (2017.01). Композиція інгредієнтів для виробництва цукрових вафель [Текст] / К.Г. Іоргачова, О.В. Макарова, К.В. Хвостенко, А.С. Фатєєва, О.І. Шарко; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – №. u201701907; Заявл. 27.02.2017; опубл. 25.07.2017. Бюл. № 14. – 4 с.

Пат. на корисну модель № 118745 Україна, МПК A21D 2/00, A21D 8/02 (2006.01), A23L 7/00. Композиція інгредієнтів для виробництва зернових булочок [Текст] / О.В. Макарова, Л.В. Гордієнко, К.В. Хвостенко; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – №. u201701821; Заявл. 27.02.2017; опубл. 28.08.2017. Бюл. № 16. – 4 с.

Пат. на корисну модель № 113694 Україна, МПК A21D 8/02 (2006.01), A21D 2/36 (2006.01). Спосіб виробництва хлібобулочних виробів [Текст] / І.В. Солоницька, Г.Ф. Пшенишнюк, Н.С. Ткаченко; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – №. u201608213; Заявл. 25.07.2016; опубл. 10.02.2017. Бюл. № 3. – 4 с.

Пат. на корисну модель № 118708 Україна, МПК А21D 13/36 (2017.01), A23G 3/40 (2006.01), A23L 33/135 (2016.01). Композиція інгредієнтів для виробництва жирової начинки для вафель [Текст] / Г.В. Коркач, Ю.Р. Кушнір, Б.В. Паламарчук; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – №. u 201701335; Заявл. 13.02.2017; опубл. 28.08.2017. Бюл. № 16. – 4 с.

Пат. на корисну модель 108500 Україна, A21D 13/00 Композиція інгредієнтів для приготування бісквітно-збивного печива [Текст] / Котузаки О. М., Коваль А.О., Лейбак У.М., Гончарук К.В., заявник та патентовласник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u 201512075; заявл. 07.12.2015; опубл. 25.07.2016. Бюл. № 14.

2016 р. (11)

Пат. на корисну модель № 108609 Україна, МПК (2006.01) А23G 3/50  А21D 13/08 Композиція інгредієнтів для виробництва начинки для вафель [Текст] / Коркач Г.В., Кушнір Ю.Р., заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. – № u 2016 00394; заявл. 18.01.2016; опубл. 25.07.2016. Бюл. № 14. – 4 с.

Пат. на корисну модель № 108217 Україна, МПК A21D13/08 Композиція інгредієнтів для приготування вафельних листів / Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Фатєєва А.С., Алєксеєва К.С., заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій.  –№ u 2015 12843; заявл. 25.12.2015; опубл. 11.07.2016. Бюл. № 13. – 4 с.

Пат. на корисну модель № 103947 Україна, МПК A21D 2/36, A21D 8/02 Спосіб виробництва хлібобулочних виробів із замороженого тіста [Текст] / Солоницька І.В., Пшенишнюк Г.Ф., Мальков Р.Ю., заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. –№ u 2015 05787; заявл. 12.06.2015; опубл. 12.01.2016. Бюл. № 1. – 4 с.

Пат. на корисну модель № 106191 Україна, МПК A21D 8/06 Спосіб виробництва хлібобулочних виробів [Текст] / Солоницька І.В., Пшенишнюк Г.Ф., Коцюк І.С., заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. –№ u 2015 07922; заявл. 10.08.2015; опубл. 25.04.2016. Бюл. № 8. – 4 с.

Пат. на корисну модель №99712 Україна, МПК A21D 8/02 Композиція інгредієнтів для виробництва зернового хліба / Пшенишнюк Г.Ф., Макарова О.В., Іванова Г.С., Шмерига Р.М., заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій.  –№ u201410090; заявл. 15.09.2014; опубл. 25.06.2015. Бюл. № 12. – 4 с. (в 2015 не учтен)

Пат. на корисну модель №104895 Україна, МПК A21D 13/08 Композиція інгредієнтів для галет зі зниженим вмістом цукру/ Іоргачова К.Г.,  Гордієнко Л.В.,  Макарова О.В., Хвостенко К.В.,  Приз І.В., заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій.  –№ u201507932; заявл. 10.08.2015; опубл. 25.02.2016. Бюл. № 4. – 4 с.

Пат. на кор. модель 103620 Україна, МПК А21D 8/02 (2006.01). Спосіб активування хлібопекарських пресованих дріжджів [Текст] / Гулько Г. В., Лебеденко Т. Є., Кожевнікова В. О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u 2015 05784; заявл. 12.06.2015; опубл. 25.12.2015, Бюл. №24. – 3 с.

Пат. на кор. модель 103945 Україна, МПК А21D 8/02 (2006.01). Композиція інгредієнтів для виробництва пшеничного хліба [Текст] / Гулько Г. В., Лебеденко Т. Є., Кожевнікова В. О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u 2015 05785; заявл. 12.06.2015; опубл. 12.01.2016, Бюл. №1. – 3 с.

Пат. на кор. модель 103946 Україна, МПК А21D 2/36, А21D 8/02 (2006.01). Композиція інгредієнтів для виробництва пшеничного хліба [Текст] / Гулько Г. В., Лебеденко Т. Є., Кожевнікова В. О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u 2015 05786; заявл. 12.06.2015; опубл. 12.01.2016, Бюл. №1. – 3 с.

Пат. на кор. модель 104661 Україна, МПК А21D 8/02, А21D 2/38 (2006.01). Композиція інгредієнтів для приготування пшеничного хліба [Текст] / Лебеденко Т. Є., Кожевнікова В. О., Нікулін А. С.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u 2015 07960; заявл. 10.08.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. №3. – 3 с.

Пат. на кор. модель 104892 Україна, МПК А21D 8/02, А21D 2/36 (2006.01). Композиція інгредієнтів для приготування пшеничного хліба [Текст] / Лебеденко Т. Є., Кожевнікова В. О., Нікулін А. С.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u 2015 07924; заявл. 10.08.2015; опубл. 25.02.2016, Бюл. №4. – 3 с.

2015 р. (8)

Пат. на корисну модель № 97810 Україна, МПК A21D 2/38 Композиція інгредієнтів для виробництва цукрового печива /Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Іванова Г.С., Овчарик І.С., заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. –№ u 2014 10101; заявл. 15.09.2014; опубл. 10.04.2015. Бюл. № 7. – 4 с.

Пат. на корисну модель № 97841 Україна, МПК A21D13/08 Спосіб приготування кексів на дріжджах [Текст] / Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Хвостенко К.В., Фатєєва А.С. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. –№ u 2014 10614; заявл. 29.09.2014; опубл. 10.04.2015. Бюл. № 7. – 4 с.

Пат. на корисну модель № 97844 Україна, МПК A21D13/08 Композиція інгредієнтів для приготування галет [Текст] / Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Хвостенко К.В., Солоденко Г.С. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. –№ u 2014 10617; заявл. 29.09.2014; опубл. 10.04.2015. Бюл. № 7. – 4 с.

Пат. на корисну модель № 95343 Україна, МПК A23G 3/52 А23L 1/06(2006.01) Двошаровий мармелад „Шелдон” [Текст] / К.Г Іоргачова, К.В Аветісян, Понтус С.М; заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. – № u 2014 06028; заявл. 02.06.2014; опубл. 25.12.2014. Бюл. № 24. – 3 с.

Пат. на корисну модель № 97843 Україна, МПК A21D 8/02 (2006.01) Спосіб активування хлібопекарських пресованих дріжджів [Текст] / Гардаушенко Г.М., Лебеденко Т.Є., Кожевнікова В.О. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. –№ u 2014 10616; заявл. 29.09.2014; опубл. 10.04.2015. Бюл. № 7. – 3 с.

Пат. на корисну модель № 100022 Україна, МПК A21D 8/02 (2006.01) Спосіб активування хлібопекарських пресованих дріжджів [Текст] / Гардаушенко Г.М., Лебеденко Т.Є., Кожевнікова В.О. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. –№ u 2014 10620; заявл. 29.09.2014; опубл. 10.07.2015. Бюл. № 13. – 2 с.

Пат. на корисну модель № 95808 Україна, МПК A61D 15/00 A21D 8/02 (2006.01) Спосіб виробництва хлібобулочних виробів профілактичного призначення [Текст] / Солоницька І.В., Пшенишнюк Г.Ф., Битка Т. В. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. ––№ u 2014 07420; заявл. 02.07.2014; опубл. 12.01.2015. Бюл. № 1. – 2 с.

Пат. на корисну модель № 97838 Україна, МПК A21D 2/36 (2006.01) Спосіб виробництва житньо-пшеничного хліба [Текст] / Пшенишнюк Г.Ф., Битка Т. В. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. ––№ u 2014 10602; заявл. 29.09.2014; опубл. 10.04.2015. Бюл. № 7. – 2 с.

2014 р. (13)

Пат. № 86706 Україна, МПК А21D 8/02. Композиція інгредієнтів для виробництва зернового хліба / Пшенишнюк Г.Ф, Макарова О.В., Іванова Г.С., Левицька А.І. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. – № u u 2013 07997; заявл. 25.06.2013; опубл. 10.01.2014 Бюл. № 1. – 4 с.

Пат. № 87504 Україна, МПК A21D 13/00, A23G 3/00. Композиція інгредієнтів для приготування здобного печива / Іоргачова К.Г., Гордієнко Л.В., Макарова О.В., Жигунов Д.О., Хвостенко К.В., Ставертій М.О. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. – № u 2013 10224; заявл.  19.08.2013; опубл. 10.02.2014,, Бюл. № 3. – 3 с.

Пат. № 87505 Україна, МПК A21D 13/00, A23G 3/00.Склад інгредієнтів для приготування затяжного печива / Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Жигунов Д.О., Хвостенко К.В., Ставертій М.О. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. – № u 2013 10228; заявл. 19.08.2013 ; опубл. 10.02.2014. Бюл. № 3. – 3 с.

Пат. № 87902 Україна, МПК A21D 15/00, A61K 36/02 (2006.01). Спосіб виробництва заварних пряників / Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Топораш І.Г., Рибалка О.І., Хвостенко К.В., Мирчевська К. Г. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. – № u 2013 10214; заявл. 19.08.2013; опубл. 25.02.2014. Бюл. № 4 – 3с.

Пат. № 88843 Україна, МПК A21D 2/00, A21D 15/00. Склад для виробництва напівфабрикатів для хліба, виготовленого за технологією відкладеного випікання/ Солоницька І.В., Савкова Є.В., Іваненко В.О. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. – № u 2013 07977; заявл. 25.06.2013; опубл. 10.04.2014. Бюл. № 7 – 2 с.

Пат. № 88844 Україна, МПК A21D 2/00, A21D 15/00. Склад для виробництва напівфабрикатів для хліба, виготовленого за технологією відкладеного випікання/ Солоницька І.В., Савкова Є.В., Іваненко В.О. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. – № u 2013 07978; заявл. 25.06.2013; опубл. 10.04.2014. Бюл. № 7 – 2 с.

Пат. 88893 Україна, МПК A21D 8/06 (2006.01), Склад для виробництва хліба із заморожених напівфабрикатів/ Солоницька І.В., Савкова Є.В., Іваненко В.О. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. –№ u 2013 10210 ; заявл. 19.08.2013; опубл. 10.04.2014. Бюл. № 7. – 2 с.

Пат. 89405 Україна, МПК A23G 3/36 (2006.01) Композиція інгредієнтів для виробництва кексів/ Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Гордієнко Л.В., Топораш І.Г., Рибалка О.І., Хвостенко К.В., Мирчевська К.Г. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. –№ u 2013 10183 ; заявл. 19.08.2013 ; опубл. 25.04.2014 . Бюл. № 8. – 4 с.

Пат. № 83241 Україна, A21D 2/36 (2006.01). Спосіб приготування закваски для виробництва житнього та житньо-пшеничного хліба / Пшенишнюк Г.Ф., Чабан А.Б., Шевчук Т.О. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій № u 2013 10212 , заявл. 19.08.2013; опубл. 25.04.2014, Бюл. №8.- 3 с.

Пат. № 92582 МПК (2006.01) А21D 8/02. Композиція інгредієнтів для приготування пшеничного хліба/ Лебеденко Т.Є., Кожевнікова В.О. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій – № u 201402555; заявл. 14.03.2014; опубл. 26.08.2014, Бюл. №16. – 4 с.

Пат. № 92583 МПК (2006.01) А21D 8/02. Композиція інгредієнтів для приготування пшеничного хліба / Лебеденко Т.Є., Кожевнікова В.О., Короленко К.В. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій – № u 201402556; заявл. 14.03.2014; опубл. 26.08.2014, Бюл. №16. – 4 с.

Пат. № 92584 МПК (2006.01) А21D 8/02. Композиція інгредієнтів для приготування пшеничного хліба / Лебеденко Т.Є., Кожевнікова В.О. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій – № u 201402557; заявл. 14.03.2014; опубл. 26.08.2014, Бюл. №16. – 4 с.

Пат. № 92585 МПК (2006.01) А21D 8/02. Композиція інгредієнтів для приготування пшеничного хліба / Лебеденко Т.Є., Кожевнікова В.О., Гардаушенко Г.М. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій – № u 201402558; заявл. 14.03.2014; опубл. 26.08.2014, Бюл. №16. – 4 с.

2013 р. (16)

 Пат. № 79849 Україна, МПК А21D 13/08. Композиція інгредієнтів для приготування сирцевих пряників / Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Хвостенко К.В., Жигунов Д.О., Ільющенко М.М. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. – № u 2012 06285; заявл. 24.05.2012; опубл. 13.05.2013, Бюл. № 9. – 3 с.

Пат. № 75708 Україна, МПК А21D 13/08. Композиція інгредієнтів для приготування кексу / Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Хвостенко К.В., Ільющенко М.М. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. – № u 2012 06644; заявл.  31.05.2012; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23. – 3 с.

Пат. № 76497 Україна, МПК A21D 8/06. Склад для виробництва булочки «Бутербродної» із заморожених напівфабрикатів / Солоницька І.В., Пшенишнюк Г.Ф., Картелян І.І. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. – № u 2012 06278; заявл. 24.05.2012; опубл. 10.01.2013. Бюл. № 1. – 4 с.

Пат. № 76495 Україна, МПК A21D 8/06. Склад для виробництва булочки «Корисної» із заморожених напівфабрикатів / Солоницька І.В., Пшенишнюк Г.Ф., Картелян І.І. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. – № u 2012 06274; заявл. 24.05.2012; опубл. 10.01.2013. Бюл. № 1 – 4с.

Пат. № 77558 Україна, МПК A23G 3/00. Спосіб виробництва помадних цукерок / Коркач Г.В., Кіртока І.О. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. – № u 2012 06905; заявл. 05.06.2012; опубл. 25.02.2013. Бюл. № 4 – 4с.

Пат. № 79876 Україна, МПК A23G 3/00. Спосіб виробництва мармеладу желейного формового / Коркач Г.В., Кіртока І.О., Кеслер М.Н. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. – № u 2012 09772; заявл. 13.08.2012; опубл. 13.05.2013. Бюл. № 9 – 5с.

Пат. 83250 Україна, МПК A 21 D 13/08, Композиція інгредієнтів для приготування бісквітного напівфабрикату / Іоргачова К. Г., Макарова О. В., Котузаки О. М., Гордієнко Л. В заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. –№ u 2013 04390 ; заявл. 08.04.2013 ; опубл. 27.08.2013. Бюл. № 16. – 4 с.

Пат. 76546 Україна, МПК А21D 8/02 (2006.01), А21D 8/04 (2006.01), Спосіб виробництва бездріжджових хлібобулочних виробів із пшеничного борошна / Лебеденко Т.Є., Воропаєва Н.В. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. –№ u 2012 06903 ; заявл. 05.06.2012 ; опубл. 10.01.2013. Бюл. № 1. – 4 с.

Пат. № 83241 Україна, МПК А21D 13/08. Композиція інгредієнтів для виробництва зернових галет / Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Іванова Г.С. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій №u 2013 04298, заявл. 05.04.2013; опубл. 27.08.2013, Бюл. №16.- 5 с.

Пат. № 77557 Україна, МПК A21D 2/36. Спосіб приготування закваски для виробництва житнього та житньо-пшеничного хліба / Пшенишнюк Г.Ф.; Лещук О.В. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій №u 2012 06904, заявл. 05.06.2012; опубл. 25.02.2013, Бюл. №4.- 4 с.

Пат. № 80525 Україна, МПК А21D 13/08. Композиція інгредієнтів для приготування затяжного печива / Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Іванова Г.С., Дабіжа Е.В. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій № u 2012 06643, заявл. 31.05.2012; опубл. 10.06.2013, Бюл. №11.- 5 с.

Пат. № 76073 Україна, МПК A61D 15/00. Спосіб виробництва хлібобулочних виробів лікувально-профілактичного призначення / Солоницька І.В., Пшенишнюк Г.Ф., Писанецька О.Є. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. – № u 2012 06284; заявл. 24.05.2012; опубл. 25.12.2012. Бюл. № 24 – 4с.

Пат. № 103085 Україна, МПК B65B 5/04 (2006.01), B65B 25/00, B65B 31/00, A21D 15/00. Спосіб подовження терміну зберігання хлібобулочних виробів / Станкевич Г.М. Кудашев С.М., Щелакова Р.П., Бабков Андрій Валентинович (UA) заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. – № a 2011 13089; заявл. 07.11.2011; опубл. 10.09.2013. Бюл. № 17 – 8с.

Пат. на корисну модель UA 76545 МПК А21D 8/02 (2006.01) Композиція інгредієнтів для приготування пшеничного хліба / Т.Є. Лебеденко, В.О. Кожевникова -, № заявки u 2012 06902, заявл. 05.06.2012, опубл. 10.01.2013, бюл. №1. – 4 с.

Пат. на корисну модель 83240 Україна, МПК А21D 13/08. Склад інгредієнтів для виробництва галет [Текст] / Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Іванова Г.С. // власник Одеск. нац. акад. харч. технологій. – №u201304296; заявл. 27.08.13; опубл. 10.09.13, Бюл. 16.

Пат. на корисну модель 83249 Україна, МПК A 21 D 13/08 Композиція інгредієнтів для приготування бісквітних напівфабрикатів [Текст] / Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Котузаки О.М. // власник Одеск. нац. акад. харч. технологій. – №u201304389; заявл. 27.08.13; опубл. 10.09.13, Бюл. 16.

2012 р. (8)

Патент на корисну модель №67252 Україна C12N 11/00 Спосіб іммобілізації мікроорганізмів/ Г.В. Коркач, М.Н. Кеслер – №. u201108849; Заявл. 14.07.2011; опубл. 10.02.2012. Бюл. № 3. – 4 с.

Патент на корисну модель № 70589 Україна, МПК A21D13/08. Композиція інгредієнтів для приготування галет/ Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Хвостенко К.В., Громова А.В. – №. u201109623; Заявл. 02.08.2011; опубл. 25.06.2012. Бюл. № 12. – 4 с.

Патент на корисну модель № 68317 Україна, МПК A21D13/08. Склад для приготування галет функціонального призначення/ Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Хвостенко К.В., Громова А.В. – №. u201109628; Заявл. 02.08.2011; опубл. 26.03.2012. Бюл. № 6. – 4 с.

Патент на корисну модель № 68318 Україна, МПК A21D13/08. Склад для галет / Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Хвостенко К.В., Громова А.В. – №. u201109630; Заявл. 02.08.2011; опубл. 26.03.2012. Бюл. № 6. – 4 с.

Патент на корисну модель № 67466 Україна, МПК А21D 8/02. Композиція інгредієнтів для виробництва зернового хліба/ Пшенишнюк Г.Ф., Макарова О.В., Іванова Г.С., Демченко А.Б. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій №u 2011 08424, заявл. 04.07.2011; опубл. 27.02.2012, Бюл. №4.- 4 с.

Патент на корисну модель № 67174 Україна, МПК А21D 2/36. Спосіб приготування закваски для виробництва житнього та житньо-пшеничного хліба/ Пшенишнюк Г.Ф., Ковпак Ю.С. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій №u 2011 07204, заявл. 07.06.2011; опубл. 10.02.2012, Бюл. №3.- 4 с.

Патент на корисну модель № 68247 Україна, МПК A21D 13/08. Композиція інгредієнтів для виробництва борошняного виробу «Булка городська»/ А.Д. Салавеліс, С.М. Павловський, Н.А. Самойленко, О.І Данилова, З.Є. Захарієва, О.Л. Будняк, О.К. Будняк. – №u200108429; Заявл. 04.07.2011; Опубл. 26.03.2012; Бюл. № 6 – 5 с.

Патент на корисну модель № 67297 Україна, МПК A21D 13/08. Композиція інгредієнтів для виробництва кексу / А.Д. Салавеліс, С.М. Павловський, І.М. Сенчук, О.І Данилова, З.Є. Захарієва, О.Л. Будняк, О.К. Будняк. – №u200108429; Заявл. 04.07.2011; Опубл. 26.03.2012; Бюл. № 6 – 5 с.

2011 р. (15)

 Патент на корисну модель № 66097 Україна, МПК А21D 8/02. Композиція інгредієнтів для приготування хліба пшеничного/ Т.Є. Лебеденко, О.М. Кананихіна, Н.Ю. Соколова, М.Д. Місержи – №u 2011 06371, заявл. 23.05.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. №24.- 4 с.

Патент на винахід № 93929 Україна, МПК A23 L 1/06 Спосіб приготування желейного мармеладу/ К.Г. Іоргачова, А.Д. Салавеліс, О.Л. Попеско. № а 2009 05359; Заявл. 27.02.2009; опубл. 18.04.11

Патент на винахід № 94485 Україна, МПК A23 L 1/06 Спосіб приготування овочевого желе/ К.Г. Іоргачова, А.Д. Салавеліс, О.Л. Попеско № а 2009 05366; Заявл. 27.02.2009; опубл. 09.06.11

Патент на корисну модель № 53620 Україна, МПК A21D15/00, A21К36/02. Склад для виробництва хлібобулочних виробів із заморожених напівфабрикатів лікувально-профілактичного призначення/ Солоницька І.В., Пшенишнюк Г.Ф., Студентова І.В. – №. u201004849; Заявл. 22.04.2010; опубл. 11.10.2010. Бюл. № 19. – 4 с.

Патент на корисну модель № 54421 Україна, МПК A21D8/02. Спосіб виробництва зернового хліба / Пшенишнюк Г.Ф., Макарова О.В., Іванова Г.С, Ширалієва А.М. –  №u201004840; Заявл. 22.04.2010; опубл. 10.11. 2010. Бюл. № 21. – 4 с.

Патент на корисну модель № 57040 Україна, МПК A 21 D 15/00, Композиція інгредієнтів для виробництва сухарних виробів / Лебеденко Т.Є., Кананихіна О.М., Соколова Н.Ю., Рапіта В.Р. – № u 201008370; Заявл. 05.07.2010; опубл. 10.02.2011. Бюл. №.3. – 4 с.

Патент на корисну модель № 57040 Україна, МПК A 21 D 15/00, Спосіб приготування хлібобулочних виробів пониженої вологості з хмелем / Лебеденко Т.Є., Кананихіна О.М., Соколова Н.Ю., Рапіта В.Р. – № u 201008367; заявл. 05.07.2010; опубл. 10.02.2011. Бюл. №.3. – 4 с.

Патент на корисну модель №57577 Україна, A21D13/08 Композиція бісквітного напівфабрикату/ Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Котузаки О.М., Капетула С.М. – № u 2010 07750; Заявл. 21.06.2010; опубл. 10.03.2011. Бюл. № 5. – 4 с.

Патент на корисну модель №57957 Україна, A21D13/08 Композиція інгредієнтів для приготування бісквітного напівфабрикату безглютенового/ Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Котузаки О.М., Аннюк О.М., Хвостенко К.В. – № u 2010 09628; Заявл. 02.08.2010; опубл. 25.03.2011. Бюл. № 6. – 4 с.

Патент на корисну модель №55847 Україна, A21D13/08 Композиція бісквітного напівфабрикату/ Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Котузаки О.М., Капетула С.М. – № u 2010 07785; Заявл. 21.06.2010; опубл. 27.10.2010. Бюл. № 24. – 4 с.

Патент на корисну модель №59114 Україна, A21D13/08 Композиція інгредієнтів для приготування масляного бісквітного напівфабрикату/ Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Котузаки О.М., Аннюк О.М., Іванова Г.С. – № u 2010 09799; Заявл. 06.08.2010; опубл. 10.05.2011. Бюл. № 9. – 4 с.

Патент на корисну модель № 62987 Україна, A21D8/02 Композиція інгредієнтів для приготування цукрового печива/ Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Хвостенко К.В., Федорова О.В. – № u 2011 01915; Заявл. 18.02.2011; опубл. 26.09.2011. Бюл. № 18. – 4 с.

Патент на корисну модель № 57960 Україна, А 23 G 3/34, A 23 L 1/06 Композиція інгредієнтів дієтичного мармеладу («Цитрон»)/ Іоргачова К.Г., Аветисян К.В., Макарова О.В. – № u 2010 09665; Заявл. 02.08.2010; опубл. 25.03.2011. Бюл. № 6.

Патент на корисну модель № 63782 Україна, A21D8/02 Композиція інгредієнтів для приготування цукрового печива/ Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Іванова Г.С., Федорова О.В. – № u 2011 01902; Заявл. 18.02.2011; опубл. 25.10.2011. Бюл. № 20. – 4 с.

Патент на корисну модель № 64486 Україна, С12N 1/18 Прилад для визначення газоутворювальної здатності/ Станкевич Г.М., Щелакова Р.П., Бабков А.В. – № u 2011 04379; Заявл. 11.04.2011; опубл. 10.11.2011. Бюл. № 21. – 4 с.

2010 р. (5)

Патент на винахід № 89575 Україна МПК (2009) A23 N 1/06, В 02 С 2/00, A23 N 4/00. Універсальна машина для відокремлення м’якоті від кісточок / Гладушняк О.К., Нужин Є.В., Писцов Б.О., Іоргачова К.Г. – № а200806225; Заявл. 12.05.2008; Опубл. 10.02.2010; Бюл. № 3 – 4 с.

Патент на корисну модель № 48117 Україна, МПК  A 21 D 8/02, Композиція інгредієнтів для приготування хліба пшеничного [Текст]/Лебеденко Т.Є., Кананихіна О.М., Соколова Н.Ю. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. – № u 200908901; заявл. 26.08.2009; опубл. 10.03.2010. Бюл. № 5. – 4 с.

Патент на корисну модель № 47062 Україна, МПК  A 21 D 2/00, Композиція інгредієнтів для приготування батона нарізного [Текст]/Лебеденко Т.Є., Кананихіна О.М., Соколова Н.Ю. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. – № u 200908903; заявл.  26.08.2009; опубл. 11.01.2010. Бюл. № 1.– 4 с.

Патент на корисну модель № 48115 Україна, МПК  A 23 L 1/30, Композиція інгредієнтів для приготування хмелевих дріжджів [Текст]/Лебеденко Т.Є., Кананихіна О.М., Соколова Н.Ю. заявник та патентовласник Одеська національна академія харчових технологій. – № u 200908897; заявл.  26.08.2009; опубл. 10. 03. 2010. Бюл. № 5. – 4 с.

Патент на корисну модель № 54421 Україна, МПК A21D8/02. Спосіб виробництва зернового хліба / Пшенишнюк Г.Ф., Макарова О.В., Іванова Г.С, Ширалієва А.М. –  №u201004840; Заявл. 22.04.2010; опубл. 10.11. 2010. Бюл. № 21. – 4 с.