Конференції

Увага, найближчі конференції !

Дата Конференції
19 травня 2022 International Web Conference on Food Choice & Eating Motivation (Portugal)
05 липня 2022 ICC2022 – Future Challenges for Cereal Science and Technology (Austria)
12-13 вересня 2022 “4th Edition of Euro-Global Conference on Food Science and Technology” FAT 2022 (Paris, France)
27 вересня 2022 11th Central European Congress on Food and Nutrition – CEFood 2022 (Slovenia)
20 жовтня 2022 RETASTE: RETHINK FOOD WASTE Second International Conference (Greece)
03 листопада 2022 7th International Food Safety Congress (Turkey)
18-19 листопада 2022 4th Euro Global Conference on

Food Science & Technology (Rome, Italy)

Викладачі, співробітники, аспіранти кафедри у 2017/2019 роках брали участь у 16 конференціях різного рівня – міжвузівських, міжнародних тощо:

 • E-CONFERENCE on Food Texture and Rheology (ISEKI-Food Association,Vienna, Austria, 25-26.11.2019);
 • International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017, Yambol, Bulgaria, October, 2018, 2019;
 • World Summit on Advancement in Food Science and Technology (FSciT-2019), Valencia, Spain, November 12-13, 2019
 • International Scientific conference “Rural Development 2019: Research and Innovation for Bioeconomy» 26-28th September, 2019. Vytautas Magnus University, Lithuania;
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Технології харчових продуктів і комбікормів» (вересень 2018, 2019 р.), м. Одеса;
 • Міжнародній науковій конференції «Техника и технология пищевых производств», (квітень 2018, 2019 р.), м. Могильов;
 • Міжнародній науковій конференції мол. учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті» (квітень 2018, 2019р.), м. Київ;
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі», вересень 2018, 2019 р., м. Київ;
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві» (вересень 2018, 2019 р.), м. Київ;
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Використання заквасок в технології хлібобулочних виробів», м. Київ, 3 квітня 2019 р.;
 • Науковій конференції науково-викладацького складу академії (2018, 2019 р., ОНАХТ Одеса.);
 • Міжнародній науково-технічній конференції “Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції” листопад 2018, 2019 р., м. Київ;
 • Конференції « Processing and packaging 2019», м. Київ, 28 лютого 2019 р.;
 • Конференції «Виробництво і пакування кондитерських виробів», м. Київ, 14 листопада 2019 р.;
 • Всеукраїнській науково-практ. конф. молодих учених і студ. з міжнар. участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 2018, 2019  рр., м. Одеса (ОНАХТ).
 • Всеукраїнській науковій конференції студентів «Харчові технології», 2018, 2019 р.

 

Викладачі та співробітники кафедри ТХКМВ і Х також приймають участь в організації

Міжнародної науково-практичної конференції
«
Технології харчових продуктів і комбікормів»;

Всеукраїнської наукової конференції студентів «Харчові технології»;

Всеукраїнської конференції молодих учених, аспірантів і студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя молоді».

Викладачі, співробітники, аспіранти кафедри у 2017 році брали участь у 18 конференціях різного рівня – міжвузівських, міжнародних тощо:

 • International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 (Yambol, Trakia University – Stara Zagora October 19-20, 2017);
 • 77-й Науковій конференції науково-викладацького складу академії (18-21 квітня 2017 р., ОНАХТ Одеса.);
 • Международной научно-практической конференции «Продовольственная безопасность в контексте новых идей и решений» (г. Семей, 10 марта 2017 г);
 • Міжнародній науковій конференції «Техника и технология пищевых производств», (20-21 квітня 2017 р., м. Могильов);
 • Конгресі «Наука, питание и здоровье» (г. Минск, 8–9 июня 2017 г.);
 • 83 Міжнар. конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем у XXI столітті» (м. Київ: НУХТ, 5-6  квітня 2017р.);
 • ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах» (м. Київ: НУХТ, 26-27 квітня 2017 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність» (м. Харків: ХДУХТ, 18 травня 2017 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі» (Київ, 13 вересня 2017р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві» (Київ, 13 вересня 2017р.);
 • Міжнародній наук.-практичній конференції «Технології харчових продуктів і комбікормів» (м. Одеса, ОНАХТ, 25-30 вересня 2017 р.);
 • Науково-практичному семінарі «Комплексна переробка рослинної сировини в харчові та кормові продукти» в рамках Х-ої Ювілейної міжнародної виставки “LABComplEX” (м. Київ, 17-19 жовтня 2017 р.);
 • Міжнародній науково-технічній конференції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції» (м. Київ, 7-8 листопада 2017 р.);
 • V Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації в управлінні асортиментом, якістю, та безпекою товарів і послуг» (м. Львів, 7 грудня 2017 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» (м. Харків: ХДУХТ, 06 квіт. 2017 р.);
 • VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» (м. Одеса, ОНАХТ, 29 верес. – 01 жовт. 2017 р.) та ін.

Викладачі та співробітники кафедри ТХКМВ і Х також приймають участь в організації