ПОРЯДОК ДЕННИЙ 7, 2022

від 16.02.2022

  1. Звіт доц. Коркач Г.В. про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, профорієнтаційну, організаційну роботу у зв’язку з обранням за конкурсом на посаду професора кафедри
  2. Ліквідація академічної заборгованості студентами 4 курсу д.ф.н.   Гордієнко Л.В.
  3. Про профорієнтаційну роботу на кафедрі    Фатєєва А.С.
  4. Про підготовку до переддипломної практики студентів 4 курсу д.ф.н.     Павловський С.М.
  5. Про підготовку аудиторій та обладнання до аудиторного навчання  з     01.03.2022 р.    Карацуба Н.Л.
  6. Про підготовку до 120 – річчя академії.
  7. Інформація щодо рішення ректорату від 28.01.22 р.