Гордієнко Людмила Василівна, кандидат технічних наук, доцент.

5

Закінчила з відзнакою Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова в 1984 р. та здобула кваліфікацію інженер-технолог за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів».

Після закінчення інституту працювала на Чернівецькій кондитерській фабриці майстром карамельного та технологом цукеркового цеху.

З 1987 р.  почала роботу на кафедрі Технології хлібопекарського та кондитерського виробництв інженером, а потім завідуючою лабораторією і в 1993 р. закінчила навчання в аспірантурі та успішно захистила дисертацію на тему: «Розробка технологій желейних кондитерських виробів з використанням листяних овочів» (спеціальність – 05.18.01-технологія хлібопекарних, макаронних та кондитерських продуктів). В цьому ж році було присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.

З 1993 по 1997 рр. займала посаду асистента на кафедрі технології хліба, кондитерських виробів і громадського харчування, а в 1997 р. присвоєно вчене звання доцента.

З 11.06.2001р. по 31.01.2003 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри технології хліба, кондитерських  виробів і громадського харчування.

Відповідальна за навчальну роботу на кафедрі ТХКМВіХ, за дипломне та курсове проектування по кондитерському виробництву.

Член ради факультету ТЗіЗБ.

Проводить всі види навчального навантаження – лекції, практичні, лабораторні заняття, керівництво науково-дослідною роботою студентів, всіма видами практик, курсовим та дипломним проектуванням бакалаврів та магістрів.

На кафедрі викладає наступні дисципліни: «Теоретичні основи харчових технологій», «Технології харчових виробництв: Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», «Проєктування підприємств галузі»,  «Технологія кондитерського виробництва».

Автор більше 80 наукових праць (h-індекс 1 за Scholar. Google), одержала 8 патентів та авторських свідоцтв. Основні результати роботи апробовані на міжнародних, національних, вузівських наукових, науково-практичних і методичних конференціях в м. Київ, м. Одеса, м. Харків та інших. Являється виконавцем держбюджетної теми, направленної на удосконалення технологій кондитерських виробів.

Співавтор посібників з грифом МОН: «Технологія кондитерського виробництва. Практикум», «Проєктування підприємств кондитерської промисловості».

Постійно приймає активну участь у профорієнтаційній роботі в школах, технічному коледжі м.Одеси та на підприємствах кондитерської та хлібопекарської промисловості.

За час роботи постійно підвищує свою кваліфікацію – проходила стажування в ресторанах «Сонячний берег» та «Час Пік», на ЗАТ «Одесакондитер», приймала участь в проведенні курсів підвищення кваліфікації на підприємствах галузі («Рошен» м. Вінниця)

Неодноразово відзначена подякою ректора та грамотами проректора з науково педагогічної та навчальної роботи.

Приймає участь у роботі ЕК по захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів, магістрів. Приймала участь у роботі ЕК у технічному коледжі.

Відповідала за підготовку пакету документів по акредитаційній справі спеціаліста, магістра.

Очолювала проєктну групу з розробки освітньої програми для бакалаврів зі спеціальності 181 «Харчові технології».

Неодноразово була офіційним опонентом дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Член комісії МОНУ з акредитації та ліцензування двох ВНЗ.

Щорічно готує студентів для участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з напрямку підготовки «Харчові технології та інженерія» ОКР «Бакалавр».

e-mail: gorluda17@ukr.net